ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

1) білім беру мен ғылымның дамуына және білімнің таратылуына жәрдемдесу;
2) бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламалары бойынша жоғары білікті мамандар даярлау;
3) Қазақстан экономикасының әр түрлі саласында жұмыс істейтін мемлекеттік қызметкерлер мен мамандардың біліктілігін арттыру;
4) ғылыми-педагогикалық кадрларды, әкімшілік және қосалқы қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;
5) маңызды ұлттық және халықаралық проблемаларды шешуге бағытталған іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу;
6) академиялық үдерісті ұйымдастыру мен есептеудің кредиттік технологиясымен қоса Интернет желісін қо лданатын оқытудың озық технологияларын пайдалану; әлемдік ақпарат ресурстарына қатынау мүмкіндігін жасау, оқу орны менеджментінің қазіргі заманғы әдістерін дамыту;
7) оқуға гранттар мен жеңілдіктер беру арқылы әлеуметтік жағынан әлсіз отбасылардан шыққан дарынды жастарды оқытуға жеңілдік жағдайлар жасау;
8) шетелдік қоу орындарымен және ғылым и ұйымдармен байланыстарды дамыту, қазақстандық кадрларды даярлауға және қайта даярлауға шетелдік ғалымдарды, оқытушылар мен мамандарды тарту, бірлескен ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру, студенттер мен мамандар алмасу бағдарламасын қалыптастыру;
9) оқу, оқу-әдістемелік ғылыми және арнаулы әдебиетті әзірлеу және басып шығару;
10) студенттер мен профессор-оқытушылар құрамының қатысуымен ғылыми симпозиумдар, семинарлар мен конференциялар ұйымдастыру және өткізу;
11) сондай-ақ өзінің бейініне сәйкес келетін және Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін басқа да жұмыстар мен қызмет көрсетулерді жүзеге асыру.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Иманғали Нұрсұлтан Кенжетайұлы
 • 8(7172)71-71-90
 • n.imangali@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  5 722 799 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  4 690 653 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 733 989 589 554 513
  Уставный капитал, тг. 537 146 000,00 537 146 000,00 537 146 000,00 537 146 000,00 537 146 000,00
  Собственный капитал, тг. 2 664 923 000,00 2 338 004 000,00 2 129 588 000,00 2 766 804 000,00 4 690 653 000,00
  Доходы, тг. 3 311 428 000,00 3 097 248 000,00 3 233 977 000,00 3 515 738 000,00 5 722 799 000,00
  Расходы, тг. 3 692 931 000,00 3 424 167 000,00 3 419 045 000,00 2 878 522 000,00 3 167 589 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -381 503 000,00 -326 919 000,00 -185 068 000,00 637 216 000,00 1 923 849 000,00
  Активы, тг. 3 755 328 000,00 3 515 753 000,00 3 642 896 000,00 4 355 209 000,00 6 928 143 000,00
  Обязательства, тг. 1 093 157 000,00 1 177 749 000,00 1 513 308 000,00 1 588 405 000,00 2 237 490 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.12.2019

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  26.12.2019
  Жоспар бойынша: 21.02.2020

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 20.03.2020

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 27.03.2020

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 10.04.2020

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;