ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

ТҚЖ жүйесі салымшылардың ақшасын тұрғын үй құрылыс депозиттеріне тарту және оларға тұрғын үй заемдарын беру арқылы халықтың тұрғын үй жағдайын жақсартуға бағытталған.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Бауыржан Хамзин
 • +7 (7172) 270419
 • b.khamzin@baiterek.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  37 023 000 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  107 582 337 000₸

  ROA, %

  3,40

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 790 855 965 1 061 1 183
  Уставный капитал, тг. 78 300 000 000,00 78 300 000 000,00 78 300 000 000,00 78 300 000 000,00 78 300 000 000,00
  Собственный капитал, тг. 89 332 864 000,00 90 834 857 000,00 96 680 039 000,00 108 181 691 000,00 107 582 337 000,00
  Доходы, тг. 13 994 201 000,00 12 606 630 000,00 18 857 213 000,00 27 926 399 000,00 37 023 000 000,00
  Расходы, тг. 13 737 828 000,00 10 314 740 000,00 12 681 882 000,00 16 373 110 000,00 21 791 000 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 256 373 000,00 2 291 890 000,00 6 175 331 000,00 11 553 289 000,00 15 232 000 000,00
  Активы, тг. 212 876 664 000,00 283 906 965 000,00 354 400 817 000,00 422 992 020 000,00 474 063 690 000,00
  Обязательства, тг. 123 543 800 000,00 193 072 108 000,00 257 720 778 000,00 314 810 329 000,00 366 481 353 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,16 0,92 1,93 2,97 3,40
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,44 2,56 6,59 11,28 14,12

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 28.03.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  28.03.2016
  Жоспар бойынша: 26.10.2016

  ЖТ-ның отырысы

  орындалды:

  26.10.2016
  Жоспар бойынша: 06.01.2017

  Тәуелсіз кеңесшіге қойылатын талаптар мен шарттарды ЖТ қарауына шығару

  орындалды:

  06.01.2017
  Жоспар бойынша: 15.02.2017

  Тәуелсіз кеңесшіге қойылатын талаптар мен шарттарды ЭЖМК қарауына шығару

  орындалды:

  15.02.2017
  Жоспар бойынша: 28.04.2017

  Тәуелсіз кенесшіңі анықтау бойынша тендерлік рәсімдерді ұйымдастыру

  орындалды:

  24.04.2017
  Жоспар бойынша: 02.07.2018

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 15.08.2018

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 03.09.2018

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЖТ қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  Жоспар бойынша: 30.09.2018

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  Жоспар бойынша: 01.10.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 31.10.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;