ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

1) заңды тұлғалар мен жеке тұлғаларға техникалық, және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру, қайта даярлау мен біліктілігін арттыру, келісімшарт бойынша ғылыми және консультациялық қызмет кӛрсету салаларында ақылы білім қызметтерін кӛрсету;
2) халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;
3) заң жобаларын, ӛзге нормативтік құқықтық актілерді, заң құжаттарын әзірлеуге қатысу;
4) ғылыми және ғылыми-әдістемелік әдебиетті даярлау, басып шығару және тарату;
5) оқытудың жаңа технологияларын әзірлеу және енгізу; білімді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу;
6) ӛнiмдердi жарнамалау және сату, инжиниринг, маркетинг, лизингтiк қызметтерiн қоса алғанда, сыртқы экономикалық, ӛндiрiстiк, жаңашылдық және құқықтық бағыттағы консультация беру және басқа да қызметтер;
7) инвестициялық қызмет;

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Иманғали Нұрсұлтан Кенжетайұлы
 • 8(7172)71-72-90
 • n.imangali@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  4 635 778 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  3 817 062 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 508 604 607 615 556
  Уставный капитал, тг. 695 665 000,00 695 665 000,00 695 665 000,00 695 665 000,00 695 665 000,00
  Собственный капитал, тг. 2 850 544 000,00 2 633 860 000,00 2 536 597 000,00 2 513 093 000,00 3 817 062 000,00
  Доходы, тг. 2 282 003 000,00 2 734 262 000,00 3 072 285 000,00 2 903 671 000,00 4 635 778 000,00
  Расходы, тг. 2 141 800 000,00 2 887 042 000,00 3 169 231 000,00 2 927 175 000,00 2 874 854 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 140 203 000,00 -152 780 000,00 -96 946 000,00 -23 504 000,00 1 429 870 000,00
  Активы, тг. 6 353 560 000,00 6 046 208 000,00 5 900 853 000,00 5 614 112 000,00 6 081 584 000,00
  Обязательства, тг. 2 527 623 000,00 1 967 815 000,00 1 496 410 000,00 888 993 000,00 14 334 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 06.01.2020

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  ;