ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Компанияның негізгі қызметі телекоммуникациялық және АТ қызметтің кең спекторын ұсыну болып табылады:
• жергілікті, қала аралық, халықаралық телефон байланысы;
• Интернет желісіне қол жетімділік;
• телеграфтық байланыс;
• деректер беру және байланыс каналдарын жалға беру;
• АТ-қызметтер және жобалар.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  32 669 074 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  20 667 923 000₸

  ROA, %

  5,39

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 2 535 2 669 2 583 2 614 2 738
  Уставный капитал, тг. 971 089 000,00 5 631 487 000,00 12 241 487 000,00 12 241 487 000,00 12 241 487 000,00
  Собственный капитал, тг. 1 099 903 000,00 6 494 222 000,00 13 545 172 000,00 16 615 020 000,00 20 667 923 000,00
  Доходы, тг. 11 122 326 000,00 17 285 054 000,00 15 808 155 000,00 21 616 183 000,00 32 669 074 000,00
  Расходы, тг. 7 838 296 000,00 13 003 140 000,00 10 261 798 000,00 14 407 853 000,00 20 841 096 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 212 797 000,00 850 207 000,00 568 481 000,00 3 148 164 000,00 4 510 925 000,00
  Активы, тг. 25 379 454 000,00 31 147 871 000,00 43 443 739 000,00 75 971 441 000,00 91 392 670 000,00
  Обязательства, тг. 24 279 551 000,00 24 653 649 000,00 29 898 567 000,00 59 356 421 000,00 70 724 747 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,85 3,01 1,52 5,27 5,39
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 25,09 22,39 5,67 20,88 24,20

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 29.04.2016

  Тәуелсіз кенесшіңі анықтау бойынша тендерлік рәсімдерді ұйымдастыру

  орындалды:

  13.04.2016
  Жоспар бойынша: 22.04.2016

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  22.04.2016
  Жоспар бойынша: 31.10.2016

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  орындалды:

  17.10.2016
  Жоспар бойынша: 30.12.2016

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  орындалды:

  30.12.2016
  Жоспар бойынша: 10.02.2017

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  орындалды:

  10.02.2017
  Жоспар бойынша: 16.04.2018

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  орындалды:

  16.04.2018
  ;