ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

жоғары білім беру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Блялова Меруерт
 • +7 (7172) 71-75-46
 • m.blyalova@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  2 568 669 500₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  2 097 238 300₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 874 923 923 923 923
  Уставный капитал, тг. 270 175 000,00 456 859 700,00 456 859 700,00 456 859 700,00 456 859 700,00
  Собственный капитал, тг. 1 050 067 000,00 1 423 801 370,00 1 500 394 700,00 1 474 284 200,00 2 097 238 300,00
  Доходы, тг. 1 670 452 000,00 2 199 650 970,00 2 418 136 800,00 2 228 885 100,00 2 568 669 500,00
  Расходы, тг. 1 547 972 000,00 1 996 311 100,00 2 337 512 200,00 2 205 311 800,00 2 371 812 500,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 122 480 000,00 203 339 870,00 80 624 600,00 23 573 300,00 196 857 000,00
  Активы, тг. 1 249 119 000,00 1 495 610 200,00 1 628 270 100,00 2 130 373 500,00 2 241 048 900,00
  Обязательства, тг. 199 052 000,00 71 808 830,00 127 875 400,00 656 089 300,00 143 810 600,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.12.2016

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  30.12.2016
  Жоспар бойынша: 20.04.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  20.04.2017
  Жоспар бойынша: 30.06.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  20.06.2017
  Жоспар бойынша: 25.08.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  23.08.2017
  Жоспар бойынша: 13.09.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  14.09.2017
  Жоспар бойынша: 29.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 09.10.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;