ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Ақпараттық-жарнамамен қамтамсыз ету.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Дәрменов Нұрсұлтан Оралбайұлы
 • +7 (727) 272-23-48
 • Pri505@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  400 948 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  73 128 800₸

  ROA, %

  4,65

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 55 69 69 69 69
  Уставный капитал, тг. 69 095 000,00 234 566 000,00 54 475 700,00 54 475 700,00 56 525 700,00
  Собственный капитал, тг. 83 593 000,00 240 115 000,00 69 385 100,00 73 858 000,00 73 128 800,00
  Доходы, тг. 486 334 000,00 559 784 000,00 293 279 000,00 352 470 000,00 400 948 000,00
  Расходы, тг. 460 928 000,00 558 315 000,00 289 935 400,00 346 879 100,00 394 187 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 24 109 000,00 1 175 000,00 2 674 900,00 4 472 900,00 5 408 800,00
  Активы, тг. 137 947 000,00 373 992 000,00 89 107 200,00 108 768 600,00 116 371 700,00
  Обязательства, тг. 54 354 000,00 133 877 000,00 19 722 100,00 34 910 600,00 43 242 900,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 17,48 0,31 3,00 4,11 4,65
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 28,84 0,49 3,86 6,06 7,40

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  18.04.2017
  Жоспар бойынша: 23.10.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  12.09.2017
  Жоспар бойынша: 13.11.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  19.09.2017
  Жоспар бойынша: 16.11.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  22.09.2017
  Жоспар бойынша: 20.11.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  14.11.2017
  Жоспар бойынша: 05.12.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  08.12.2017
  Жоспар бойынша: 11.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  15.12.2017
  ;