ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс және салауатты өмір салтын насихаттау

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Дәрменов Нұрсұлтан Оралбайұлы
 • +7 (727) 272-23-48
 • Pri505@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  181 606 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  14 850 000₸

  ROA, %

  6,30

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 31 43 35 32 42
  Уставный капитал, тг. 4 014 300,00 4 014 300,00 4 014 300,00 4 014 300,00 9 255 800,00
  Собственный капитал, тг. 4 014 300,00 2 730 300,00 22 549 800,00 26 635 000,00 14 850 000,00
  Доходы, тг. 136 015 000,00 183 493 600,00 210 202 800,00 202 864 000,00 181 606 000,00
  Расходы, тг. 136 015 000,00 0,00 37 500,00 25 400,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 7 188 000,00 -1 284 000,00 428 000,00 0,00 943 300,00
  Активы, тг. 27 910 000,00 21 914 800,00 22 552 100,00 26 635 000,00 14 912 900,00
  Обязательства, тг. 0,00 34 000,00 2 300,00 0,00 51 300,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 25,80 -5,90 1,90 0,00 6,30
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 179,10 -47,00 1,90 0,00 6,40

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  18.04.2017
  Жоспар бойынша: 25.07.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  17.08.2017
  Жоспар бойынша: 13.11.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  22.08.2017
  Жоспар бойынша: 16.11.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  23.08.2017
  Жоспар бойынша: 20.11.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  25.08.2017
  Жоспар бойынша: 05.12.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  12.09.2017
  Жоспар бойынша: 11.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  18.09.2017
  ;