ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

инфрақұрылымды жоспарлы және кешенеді дамыту;
құрылыс, қондырғылар мен техникалық құралдарды жұмысқа қабілетті жағдайда ұстау;
жолаушылар, азаматтық іуе кемелеріне қызмет көрсету, қабылдау, шығару, пошта, жүктер, қол жүктерін өңдеу, оларды тексеру мен бақылау;
әуеайлақ, әуежай, әуенавигациясы объектілерін ұстау, жөндеу және пайдалану;
әуежайдың авиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, бақыланатын аймақта бақылау-өткізу режимін қамтамасыз ету және олардың өрт қауіпсіздігін қаматамсыз ету;
азаматтық әуе кемелерінің ұшуларын жарық техникалық қамтамасыз ету және әуежай, әуеайлақ, әуенавигация объектілерін қуатпен қамтамасыз ету;
азаматтық әуе кемелерін, әуежай объектілері мен қызметтерін жанар-жағар май материалдары мен арнайы сүйықтармен қамтамасыз ету, олардың сапасын бақылау;
әуе кемелерінің эксплантаттарына және өзге де пайдаланушыларға арнайы автокөліктерді ұсыну;
жолаушылар мен экипажды әуежайлар мен азаматтық әуе кемелерінде тамақпен қамтамасыз ету;
жолаушыларға, экипажға, халыққа азаматтық авиация саласындағы қажетті деректердің ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсету;
мүлік және персоналды қорғауды қамтамасыз ету, оның ішінде тасымалдау жағдайында;
заңнамамен тыйым салынбаған және Жарғымен қарастырылған қызметпен технологиялық байланысты өзге де қызмет түрлері

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  668 870 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  1 339 257 000₸

  ROA, %

  0,20

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 235 241 245 247 248
  Уставный капитал, тг. 1 176 793 000,00 1 423 793 000,00 1 423 793 000,00 1 423 793 000,00 1 423 793 000,00
  Собственный капитал, тг. 1 215 619 000,00 1 464 621 000,00 1 428 822 000,00 1 336 456 000,00 1 339 257 000,00
  Доходы, тг. 550 622 000,00 661 030 000,00 504 023 000,00 519 992 000,00 668 870 000,00
  Расходы, тг. 549 308 000,00 659 028 000,00 539 822 000,00 612 358 000,00 666 069 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 1 314 000,00 2 002 000,00 -35 799 000,00 -92 366 000,00 2 801 000,00
  Активы, тг. 1 259 947 000,00 1 605 377 000,00 1 492 100 000,00 1 402 880 000,00 1 414 011 000,00
  Обязательства, тг. 44 328 000,00 140 756 000,00 63 278 000,00 66 424 000,00 24 551 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,10 0,12 -2,40 -6,58 0,20
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,11 0,14 -2,51 -6,91 0,21

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 01.08.2018

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 31.08.2018

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 31.10.2017

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  Жоспар бойынша: 01.11.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 03.12.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;