ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Оказание комплексного сервисного обслуживания для группы компаний АО НК "КазМунайГаз".

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  12 554 151 094₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  64 718 456 900₸

  ROA, %

  143,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 1 202 1 301 1 454 1 466 1 411
  Уставный капитал, тг. 90 093 516 000,00 105 013 710 000,00 119 935 508 000,00 131 219 365 000,00 131 219 364 720,00
  Собственный капитал, тг. 48 850 911 000,00 53 326 218 000,00 47 767 309 000,00 59 083 989 000,00 64 718 456 900,00
  Доходы, тг. 6 267 307 402,56 5 196 160 874,02 7 889 608 037,72 7 912 603 120,34 12 554 151 093,90
  Расходы, тг. 14 264 426 778,59 6 002 902 085,93 8 573 971 493,85 9 320 618 733,83 11 397 618 498,84
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -7 668 950 376,00 -488 978 211,91 -63 717 376,10 -633 803 113,40 1 044 029 225,06
  Активы, тг. 72 919 847 000,00 68 222 025 220,00 74 633 814 000,00 68 422 493 600,00 72 943 101 920,00
  Обязательства, тг. 24 068 936 000,00 14 895 807 000,00 26 866 505 000,00 9 338 505 400,00 8 224 645 230,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -1 052,00 -72,00 -9,00 -93,00 143,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -1 570,00 -92,00 -13,00 -107,00 161,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 31.10.2018

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;