ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Журналдар мен басылымдардың мерзімде шығарылуы

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • ЕЛЕУСИЗОВА ГУЛНАР МЕТАЕВНА
 • +7 71037 2-15-39
 • aktogai_red@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  19 500 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 14 14 14 14 14 14 13 13 11 11
  Уставный капитал, тг. 3 628 000,00 2 624 000,00 2 624 000,00 26 340 000,00 3 500 000,00 2 349 000,00 4 400 000,00 3 600 000,00 3 640 000,00 4 400 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 10 953 000,00 14 998 000,00 14 588 000,00 16 470 000,00 17 000 000,00 1 500 000,00 16 500 000,00 17 500 000,00 18 500 000,00 19 500 000,00
  Расходы, тг. 10 953 000,00 14 998 000,00 14 588 000,00 16 470 000,00 17 000 000,00 1 500 000,00 16 500 000,00 17 500 000,00 18 500 000,00 19 500 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 25 968 000,00 2 639 900,00 2 639 000,00 3 720 000,00 3 720 000,00 3 500 000,00 4 400 000,00 3 600 000,00 3 640 000,00 4 400 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 25.01.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  25.01.2021
  Жоспар бойынша: 01.07.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  01.07.2021
  Жоспар бойынша: 30.07.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  19.07.2021
  Жоспар бойынша: 10.08.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  10.08.2021
  Жоспар бойынша: 15.08.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  16.08.2021
  Жоспар бойынша: 05.09.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  31.08.2021
  Жоспар бойынша: 25.11.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  04.10.2021
  ;