ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

медицинское обслуживание государственных служащих и отдельных категорий граждан, прикрепленных к Медицинскому центру, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, оказываемой за счет средств республиканского бюджета, а также стационарную высокоспециализированную и специализированную медицинскую помощь населению Республики Казахстан по госзаказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан и на платной основе

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Блялова Меруерт
 • +7 (7172) 71-75-46
 • m.blyalova@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  5 294 120 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  2 573 614 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 1 394 1 417 1 400 1 400 1 436
  Уставный капитал, тг. 1 631 700 000,00 1 633 973 000,00 1 634 835 000,00 1 634 835 000,00 1 634 835 000,00
  Собственный капитал, тг. 1 903 398 000,00 2 222 668 000,00 2 448 267 000,00 2 554 487 000,00 2 573 614 000,00
  Доходы, тг. 3 947 193 000,00 4 660 408 000,00 4 881 453 000,00 5 471 428 000,00 5 294 120 000,00
  Расходы, тг. 3 706 488 000,00 4 326 237 000,00 4 644 888 000,00 5 359 617 000,00 5 273 986 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 240 705 000,00 334 171 000,00 236 565 000,00 111 811 000,00 20 134 000,00
  Активы, тг. 3 475 182 000,00 3 747 329 000,00 4 426 699 000,00 4 735 124 000,00 4 590 031 000,00
  Обязательства, тг. 1 571 784 000,00 1 524 661 000,00 1 978 432 000,00 2 180 637 000,00 2 016 417 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.12.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  21.12.2017
  Жоспар бойынша: 28.04.2018

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  28.04.2018
  Жоспар бойынша: 25.05.2018

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  25.05.2018
  Жоспар бойынша: 31.08.2018

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 04.09.2018

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 19.09.2018

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 28.09.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;