ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

медицинское обслуживание государственных служащих и отдельных категорий граждан, прикрепленных к Медицинскому центру, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, оказываемой за счет средств республиканского бюджета, а также стационарную высокоспециализированную и специализированную медицинскую помощь населению Республики Казахстан по госзаказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан и на платной основе

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Жангалиева Асель Ерденовна
 • +7 (7172) 71-71-96
 • as.zhangalieva@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 1 394 1 417 1 400 1 400 1 436 1 339 1 334 1 448 0 0
  Уставный капитал, тг. 1 631 700 000,00 1 633 973 000,00 1 634 835 000,00 1 634 835 000,00 1 634 835 000,00 1 634 835 000,00 4 040 830 000,00 4 040 830 000,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 1 903 398 000,00 2 222 668 000,00 2 448 267 000,00 2 554 487 000,00 2 573 614 000,00 3 171 486 000,00 4 085 715 000,00 4 137 483 000,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 3 947 193 000,00 4 660 408 000,00 4 881 453 000,00 5 471 428 000,00 5 294 120 000,00 7 271 581 000,00 6 200 413 000,00 7 818 330 000,00 0,00 0,00
  Расходы, тг. 3 706 488 000,00 4 326 237 000,00 4 644 888 000,00 5 359 617 000,00 5 273 986 000,00 6 642 242 000,00 6 110 642 000,00 7 766 562 000,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 240 705 000,00 334 171 000,00 236 565 000,00 111 811 000,00 20 134 000,00 629 339 000,00 89 771 000,00 51 768 000,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 3 475 182 000,00 3 747 329 000,00 4 426 699 000,00 4 735 124 000,00 4 590 031 000,00 4 893 068 000,00 5 732 689 000,00 6 099 471 000,00 0,00 0,00
  Обязательства, тг. 1 571 784 000,00 1 524 661 000,00 1 978 432 000,00 2 180 637 000,00 2 016 417 000,00 1 721 582 000,00 1 646 974 000,00 1 961 988 000,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 06.01.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  06.01.2021
  Жоспар бойынша: 19.07.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 19.08.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 25.08.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 31.08.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 16.09.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 27.09.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;