ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

элект энергиясын тасымалдау және беру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  11 331 401 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  27 185 284 000₸

  ROA, %

  -2,55

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 2 684 2 731 2 940 3 057 3 109
  Уставный капитал, тг. 7 582 484 000,00 7 332 205 000,00 7 561 530 000,00 7 561 530 000,00 7 348 479 000,00
  Собственный капитал, тг. 7 404 084 000,00 25 460 410 000,00 26 113 925 000,00 26 225 261 000,00 27 185 284 000,00
  Доходы, тг. 6 894 091 000,00 6 491 392 000,00 10 224 325 000,00 11 612 587 000,00 11 331 401 000,00
  Расходы, тг. 6 313 347 000,00 7 852 539 000,00 9 671 500 000,00 11 069 704 000,00 16 022 454 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 435 124 000,00 18 579 964 000,00 424 190 000,00 513 029 000,00 1 031 952 000,00
  Активы, тг. 9 936 977 000,00 33 100 116 000,00 35 863 937 000,00 36 716 510 000,00 37 509 918 000,00
  Обязательства, тг. 2 532 893 000,00 7 639 706 000,00 9 750 012 000,00 10 492 249 000,00 10 324 634 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,95 -1,30 0,32 0,35 -2,55
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 5,10 -6,85 1,72 1,95 -14,19

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 17.10.2016

  ҚР экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссия қарауына ұсыныстарды енгізу

  орындалды:

  17.10.2016
  Жоспар бойынша: 31.05.2016

  Тәуелсіз кенесшіңі анықтау бойынша тендерлік рәсімдерді ұйымдастыру

  орындалды:

  17.05.2016
  Жоспар бойынша: 24.11.2016

  Жаранамалық кампанияны өткізу

  орындалды:

  24.11.2016
  Жоспар бойынша: 17.10.2016

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  орындалды:

  17.10.2016
  Жоспар бойынша: 26.05.2017

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  орындалды:

  26.05.2017
  Жоспар бойынша: 20.07.2017

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  орындалды:

  20.07.2017
  Жоспар бойынша: 29.12.2017

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  орындалды:

  20.09.2017
  ;