ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

денсаулықты қорғау жөніндегі өзге де қызмет

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Казорина Любовь Владимировна
 • +7 (7142) 57-56-10
 • l.kazorina@kostanay.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  145 359 700₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 27 48 72 73 73
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 86 883 600,00 108 717 700,00 123 719 700,00 134 097 600,00 145 359 700,00
  Расходы, тг. 85 789 000,00 88 932 100,00 120 060 300,00 137 209 000,00 134 167 700,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 1 094 600,00 19 785 600,00 3 659 400,00 3 111 400,00 11 188 800,00
  Активы, тг. 30 259 200,00 46 662 700,00 39 284 500,00 36 194 200,00 47 401 800,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  17.02.2017
  Жоспар бойынша: 10.07.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  09.02.2017
  Жоспар бойынша: 01.08.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  21.02.2017
  Жоспар бойынша: 12.08.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  30.03.2017
  Жоспар бойынша: 20.08.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  26.04.2017
  Жоспар бойынша: 06.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  24.05.2017
  Жоспар бойынша: 15.09.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  26.05.2017
  ;