ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

кешенді диагностиканы жүзеге асыру, сонымен бірге, визуализацияның жаңа тәсілдері негізінде инвазивті емес диагностиканы пайдаланып, тұрғындарды консультативті қабылдау

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Оспанова Манчук
 • +7 (7262) 45-93-12
 • m.ospanova@zhambyl.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  460 122 100₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  329 973 349₸

  ROA, %

  1,20

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 201 207 216 203 208
  Уставный капитал, тг. 225 218 774,00 225 218 774,00 280 608 774,00 280 608 774,00 280 608 774,00
  Собственный капитал, тг. 221 126 876,00 246 033 638,00 291 047 533,00 324 292 058,00 329 973 349,00
  Доходы, тг. 362 111 364,00 460 436 398,00 446 448 146,00 514 921 772,00 460 122 100,00
  Расходы, тг. 368 111 368,00 460 436 398,00 457 407 906,00 489 000 246,00 454 441 809,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -6 094 269,00 25 488 762,00 -10 959 760,00 25 921 526,00 5 680 291,00
  Активы, тг. 181 683 884,00 178 723 672,00 530 234 548,00 479 496 488,00 472 540 619,00
  Обязательства, тг. 3 430 986,00 0,00 199 486 116,00 131 335 477,00 37 868 048,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -3,35 14,26 -2,07 5,41 1,20
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -2,76 10,36 -3,77 7,99 1,72

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  20.02.2017
  Жоспар бойынша: 27.04.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  27.04.2017
  Жоспар бойынша: 25.05.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  26.05.2017
  Жоспар бойынша: 02.06.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  02.06.2017
  Жоспар бойынша: 08.06.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  08.06.2017
  Жоспар бойынша: 28.06.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  28.11.2017
  Жоспар бойынша: 12.07.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  06.12.2017
  ;