ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

кешкі жалпы білім беру мектептерінің қызметі

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Казорина Любовь Владимировна
 • +7 (7142) 57-56-10
 • l.kazorina@kostanay.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  39 649 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  37 716 000₸

  ROA, %

  2,85

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 40 40 37 38 36
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 114 899 000,00 47 329 000,00 37 829 000,00 30 398 000,00 37 716 000,00
  Доходы, тг. 152 326 000,00 204 812 000,00 74 945 000,00 56 013 000,00 39 649 000,00
  Расходы, тг. 58 216 000,00 272 381 000,00 74 945 000,00 56 116 000,00 38 348 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 94 110 000,00 -67 569 000,00 0,00 -103 000,00 1 301 000,00
  Активы, тг. 115 059 000,00 47 439 000,00 62 462 000,00 45 423 000,00 45 869 000,00
  Обязательства, тг. 115 059 000,00 47 439 000,00 62 462 000,00 45 423 000,00 45 869 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 69,28 -50,00 -0,02 -0,19 2,85
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 69,36 -58,80 -0,04 -0,30 4,18

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  16.02.2017
  Жоспар бойынша: 01.08.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 12.08.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 20.08.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 06.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 15.09.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;