ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Санитарлық тазалықты қамтамасыз ету және тұрғын үй-коммуналдық шарушылық саласындағы қызметі

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Жетекші маман - Өтетілеуов Сапарбек Мамажанұлы
 • +7(72537) 2-16-41
 • sapon_91@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  204 252₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  3,27

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 50 50 64 65 65
  Уставный капитал, тг. 150 116,00 128 589,00 128 589,00 128 589,00 128 589,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 44 563,00 92 913,00 99 033,00 145 802,00 204 252,00
  Расходы, тг. 44 464,00 92 788,00 98 270,00 137 814,00 202 466,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 99,00 125,00 763,00 7 988,00 1 786,00
  Активы, тг. 40 365,00 51 114,00 54 018,00 74 235,00 54 650,00
  Обязательства, тг. -6 004,00 16 459,00 13 594,00 23 804,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,25 0,24 1,41 10,76 3,27
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 28.04.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  28.04.2017
  Жоспар бойынша: 01.06.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  29.05.2017
  Жоспар бойынша: 31.08.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  30.06.2017
  Жоспар бойынша: 20.09.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  10.07.2017
  Жоспар бойынша: 22.09.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  04.08.2017
  Жоспар бойынша: 17.10.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  23.08.2017
  Жоспар бойынша: 01.11.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  06.09.2017
  ;