ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

коммуналдық меншіктегі кәсіпорынның балансындағы су шаруашылығы және кәріз құрылыстарын ұстау және пайдалану;
су жүйесінен тұтынушыларға уақытылы және үздіксіз сумен жабдықтау;
ағынды суларды қабылдау, жіберу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Искаков Абильмажен Шаймухамбетович
 • (727) 260-27-26
 • gp.zkh@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  38 509 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  12 161 000₸

  ROA, %

  0,44

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 31 31 17 20 20
  Уставный капитал, тг. 5 777 620,00 5 777 620,00 5 777 620,00 5 777 620,00 16 019 000,00
  Собственный капитал, тг. 685 000,00 629 000,00 7 417 000,00 8 794 000,00 12 161 000,00
  Доходы, тг. 28 708 000,00 27 664 000,00 32 930 000,00 36 951 000,00 38 509 000,00
  Расходы, тг. 28 793 000,00 27 720 000,00 26 142 000,00 35 574 000,00 45 383 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -85 000,00 -56 000,00 6 788 000,00 1 377 000,00 -6 874 000,00
  Активы, тг. 5 430 000,00 4 948 000,00 8 232 000,00 8 459 000,00 15 300 000,00
  Обязательства, тг. 4 745 000,00 4 319 000,00 815 000,00 -335 000,00 3 139 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,82 0,16 0,44
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,91 0,15 0,56

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;