ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

сәулет саласындағы қызмет

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Құйқалақов Фазылахмед Мейманқұлұлы
 • +7 (7282) 32-92-89
 • arhitek-taldik@inbox.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  180 555 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  19 667 000₸

  ROA, %

  1,03

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 28 28 28
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 5 574 000,00 5 574 000,00 5 574 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 6 750 000,00 21 962 000,00 19 667 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 117 038 000,00 184 933 000,00 180 555 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 118 222 000,00 169 686 000,00 180 368 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 -1 184 000,00 15 247 000,00 187 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 26 191 000,00 20 791 000,00 18 106 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 73,30 1,03
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 91,80 1,14

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  Жоспар бойынша: 20.04.2017

  Объектіні бағалау үшін жұмыс тапсырмасын беру

  орындалды:

  20.04.2017
  Жоспар бойынша: 20.07.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  25.05.2017
  Жоспар бойынша: 01.08.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  30.06.2017
  Жоспар бойынша: 01.07.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  01.07.2017
  Жоспар бойынша: 20.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  21.07.2017
  Жоспар бойынша: 29.09.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  31.07.2017
  ;