ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

электро энергиясын тасымалдау бойынша қызмет көрсету

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Көркем Бүркітбаева
 • +7 (7172) 71-72-65
 • k.burkitbaeva@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  4 665 147 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  2 873 250 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 1 548 1 566 1 598 1 596 1 636
  Уставный капитал, тг. 5 023 174 000,00 5 023 174 000,00 5 023 174 000,00 5 023 174 000,00 5 023 174 000,00
  Собственный капитал, тг. 1 668 335 000,00 1 893 528 000,00 1 910 652 000,00 2 120 403 000,00 2 873 250 000,00
  Доходы, тг. 3 084 892 000,00 2 689 071 000,00 3 291 531 000,00 3 426 626 000,00 4 665 147 000,00
  Расходы, тг. 3 075 027 000,00 2 687 084 000,00 3 288 576 000,00 3 187 405 000,00 3 815 413 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 9 865 000,00 1 987 000,00 2 955 000,00 212 221 000,00 756 348 000,00
  Активы, тг. 2 623 448 000,00 2 714 164 000,00 2 686 043 000,00 3 150 656 000,00 4 026 888 000,00
  Обязательства, тг. 955 113 000,00 820 636 000,00 775 391 000,00 1 030 253 000,00 1 153 638 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.12.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  21.12.2017
  Жоспар бойынша: 10.05.2018

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  10.05.2018
  Жоспар бойынша: 05.06.2018

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  05.06.2018
  Жоспар бойынша: 13.07.2018

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  13.07.2018
  Жоспар бойынша: 01.08.2018

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  01.08.2018
  Жоспар бойынша: 23.08.2018

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  23.08.2018
  Жоспар бойынша: 03.09.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;