ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

электр энергиясын бөлу және тарату

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  33 626 649 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  62 891 414 000₸

  ROA, %

  0,15

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 3 236 3 740 3 751 3 793 3 877
  Уставный капитал, тг. 74 004 714 000,00 74 004 714 000,00 74 004 714 000,00 74 004 714 000,00 74 004 714 000,00
  Собственный капитал, тг. 69 935 847 000,00 71 106 625 000,00 63 303 084 000,00 66 138 847 000,00 62 891 414 000,00
  Доходы, тг. 20 289 534 000,00 25 437 807 000,00 30 656 411 000,00 32 661 435 000,00 33 626 649 000,00
  Расходы, тг. 21 233 376 000,00 23 273 027 000,00 25 160 467 000,00 28 066 539 000,00 32 707 216 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -1 076 583 000,00 1 846 920 000,00 4 378 051 000,00 3 645 786 000,00 640 335 000,00
  Активы, тг. 106 520 802 000,00 104 049 002 000,00 102 067 173 000,00 103 732 654 000,00 105 961 010 000,00
  Обязательства, тг. 40 362 665 000,00 53 743 361 000,00 42 541 799 000,00 41 371 517 000,00 43 069 596 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -0,27 0,39 0,00 0,86 0,15
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -1,79 2,62 0,00 4,81 0,82

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 31.12.2019

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;