ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Суды жинау, өндеу және бөлу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Сеитов Сағат Саутұлы
 • +7 (72771) 35-8-20
 • gpkp-koldau@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  53 879 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  7 037 000₸

  ROA, %

  0,03

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 20 20 20 30 30
  Уставный капитал, тг. 5 084 000,00 5 191 000,00 6 393 000,00 6 845 000,00 7 037 000,00
  Собственный капитал, тг. 5 084 000,00 5 191 000,00 6 393 000,00 6 845 000,00 7 037 000,00
  Доходы, тг. 34 208 000,00 42 147 000,00 51 625 000,00 54 714 000,00 53 879 000,00
  Расходы, тг. 33 846 000,00 42 040 000,00 50 423 000,00 54 262 000,00 53 639 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 362 000,00 107 000,00 1 202 000,00 452 000,00 192 000,00
  Активы, тг. 8 027 000,00 6 830 000,00 9 330 000,00 7 213 000,00 7 397 000,00
  Обязательства, тг. 2 943 000,00 2 711 000,00 2 937 000,00 368 000,00 360 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,04 0,02 0,13 0,06 0,03
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,07 0,02 0,19 0,07 0,03

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  Жоспар бойынша: 10.03.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  12.12.2016
  Жоспар бойынша: 28.04.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  28.04.2017
  Жоспар бойынша: 10.07.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  12.05.2017
  Жоспар бойынша: 01.08.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  30.05.2017
  Жоспар бойынша: 10.08.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  02.06.2017
  ;