ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

кеме механизмдерін басқару үшін жүйелер мен кешендер, кеме ішілік байланыс аппаратурасы, кемелік аспап жасаудың дәлдік механикасының бұйымдарын өндіреді.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  233 476 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  105 669 000₸

  ROA, %

  -22,40

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 163 179 183 180 136
  Уставный капитал, тг. 133 050 000,00 133 050 000,00 133 050 000,00 133 050 000,00 133 050 000,00
  Собственный капитал, тг. 174 364 000,00 402 044 000,00 284 877 000,00 191 866 000,00 105 669 000,00
  Доходы, тг. 547 499 000,00 1 053 139 000,00 656 371 000,00 253 100 000,00 233 476 000,00
  Расходы, тг. 527 674 000,00 755 301 000,00 651 420 000,00 354 186 000,00 325 927 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 18 341 000,00 237 924 000,00 1 795 000,00 -91 420 000,00 -86 197 000,00
  Активы, тг. 265 575 000,00 535 578 000,00 410 877 000,00 429 214 000,00 339 814 000,00
  Обязательства, тг. 91 211 000,00 133 534 000,00 126 000 000,00 237 348 000,00 234 145 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 6,50 59,40 0,40 -21,80 -22,40
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 11,30 82,60 0,50 -38,40 -57,90

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.07.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  24.07.2017
  Жоспар бойынша: 25.08.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  25.08.2017
  Жоспар бойынша: 29.06.2018

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 31.10.2018

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 30.11.2018

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;