ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

1) қндірістің таратылуы кезеңінде шахталарды жабы бойынша техникалық іс-шараларды жүзеге асыру;
2) шахталарды тарату жөніндегі жобылық-сметалық құжаттаманы белгіленген тәртіпте әзірлеуді, қарауды және бекітуді ұйымдастыруды;
3) жобылқ-сметалық құжаттаманы, тарату жұмыстарын орындауға арналған мердігерлік шарттарды жасау және олардың орындалуына бақалауды іске асыру;
4) орындалған тарату жұмыстарының сапасаныа техникалық бақылауды іске жүзеге асыру.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Ибраева Айгүл Қанатқызы
 • +7 (7172) 71-71-84
 • aigu.ibraeva@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  1 028 051 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  108 266 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 45 32 36 39 44
  Уставный капитал, тг. 20 676 000,00 20 676 000,00 20 676 000,00 20 676 000,00 20 676 000,00
  Собственный капитал, тг. 49 479 000,00 32 006 000,00 79 942 000,00 91 785 000,00 108 266 000,00
  Доходы, тг. 841 135 000,00 357 520 000,00 1 052 920 000,00 1 030 299 000,00 1 028 051 000,00
  Расходы, тг. 820 473 000,00 374 993 000,00 1 031 099 000,00 1 012 846 000,00 1 004 519 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 17 715 000,00 -17 473 000,00 20 327 000,00 12 994 000,00 17 589 000,00
  Активы, тг. 55 942 000,00 32 535 000,00 88 476 000,00 101 614 000,00 118 500 000,00
  Обязательства, тг. 6 463 000,00 529 000,00 8 534 000,00 9 829 000,00 10 234 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 18.04.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  18.04.2017
  Жоспар бойынша: 20.04.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  20.04.2017
  Жоспар бойынша: 09.06.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  09.06.2017
  Жоспар бойынша: 23.06.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  23.06.2017
  Жоспар бойынша: 10.07.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 26.07.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 06.10.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;