ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Байланыс және коммуникация

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  196 602 884 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  292 421 442 000₸

  ROA, %

  5,70

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 29 510 29 237 29 848 29 000 28 343
  Уставный капитал, тг. 12 136 529 000,00 12 136 529 000,00 12 136 529,00 12 136 529 000,00 12 136 529 000,00
  Собственный капитал, тг. 282 902 266 000,00 276 747 499 000,00 265 503 335 000,00 270 309 348 000,00 292 421 442 000,00
  Доходы, тг. 179 057 715 000,00 182 156 875 000,00 198 233 169 000,00 214 522 378 000,00 196 602 884 000,00
  Расходы, тг. 157 799 513 000,00 157 657 086 000,00 174 726 390 000,00 201 280 032 000,00 161 630 946 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 50 166 816 000,00 222 143 376 000,00 19 614 067 000,00 7 483 619 000,00 24 388 364 000,00
  Активы, тг. 421 696 204 000,00 419 259 210 000,00 416 135 278 000,00 417 693 452 000,00 436 493 944 000,00
  Обязательства, тг. 138 793 938 000,00 142 511 711 000,00 150 631 943 000,00 147 384 104 000,00 144 072 502 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 12,70 52,80 4,70 1,80 5,70
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 19,20 79,40 7,20 2,80 8,70

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 31.12.2020

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;