ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

-мүлік кешенінің ғимараттарын, спорт құрылыстарын, жабдықтары мен аумағын техникалық қолдану және пайдалану;
-мүлік кешенінің тұрғын емес үй-жайларын, жабдықтарын және аумағын жалға беру;
-мүлік кешенінің аумағында спорт құрал-жабдықтары мен керек-жарақтарын жалға алу бекеттерін ұйымдастыру.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Манимханова Индира Толегенқызы
 • +7 (727) 272-23-48
 • Pri505@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  255 734 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -601 331 000₸

  ROA, %

  -107,80

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 82 93 103 103 113
  Уставный капитал, тг. 185 160 000,00 296 760 000,00 3 015 858 000,00 3 143 661 000,00 209 000,00
  Собственный капитал, тг. 116 715 000,00 243 324 000,00 2 827 551 000,00 2 668 698 000,00 -601 331 000,00
  Доходы, тг. 194 623 000,00 208 884 000,00 225 455 000,00 279 768 000,00 255 734 000,00
  Расходы, тг. 147 699 000,00 186 409 000,00 360 326 000,00 501 550 000,00 382 348 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 46 924 000,00 20 012 000,00 -134 871 000,00 -221 782 000,00 -126 614 000,00
  Активы, тг. 139 187 000,00 248 031 000,00 2 832 903 000,00 2 668 250 000,00 117 481 000,00
  Обязательства, тг. 22 472 000,00 4 707 000,00 5 352 000,00 -447 000,00 718 812 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 33,70 8,10 -4,80 -8,30 -107,80
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 40,20 8,20 -4,80 -8,30 21,10

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 18.04.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  18.04.2017
  ;