ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

жоғары өтімділікті шынжыр табан техникасын, оның қосалқы бөлшектерін және темір жол көлігінің жиынтықтаушыларын шығарады

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  1 055 186 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  30 112 000₸

  ROA, %

  -3,20

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 161 173 215 220 250
  Уставный капитал, тг. 466 010 000,00 466 010 000,00 466 010 000,00 466 010 000,00 466 010 000,00
  Собственный капитал, тг. -106 440 000,00 76 521 000,00 37 651 000,00 104 887 000,00 30 112 000,00
  Доходы, тг. 492 966 000,00 1 824 296 000,00 856 322 000,00 1 247 838 000,00 1 055 186 000,00
  Расходы, тг. 484 698 000,00 1 641 335 000,00 854 093 000,00 1 183 229 000,00 1 109 376 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 7 220 000,00 182 961 000,00 6 870 000,00 72 756 000,00 -61 216 000,00
  Активы, тг. 423 140 000,00 829 835 000,00 885 176 000,00 1 749 930 000,00 2 049 814 000,00
  Обязательства, тг. 529 580 000,00 753 314 000,00 57 276 000,00 589 632 000,00 729 649 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 1,80 29,20 0,80 5,50 -3,20
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -6,60 -1 223,00 12,00 102,10 -90,70

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  ;