ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

жүк вагондарды, бидай тасмылдауға арналған жабық хоппер-вагондарды өндіруде, контейнер тасымалдаушы вагондарды және олардың құрамдас бөліктерін күрделі жөндеуде, вагондарды және олардың құрамдас бөліктерін күрделі жөндеуде және жөндеудің басқада түрлерін, мұнай газ, энергетика кешендеріне арналған өнімдерді, жалпы өнеркәсіптік тауарларды және халық тұтынатын тауарларды өндіреді.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  4 168 060 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  80 225 000₸

  ROA, %

  -21,72

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 1 172 1 034 827 790 730
  Уставный капитал, тг. 48 550 000,00 48 550 000,00 48 550 000,00 48 550 000,00 48 550 000,00
  Собственный капитал, тг. 2 004 950 000,00 1 747 283 000,00 1 580 350 000,00 610 144 000,00 80 225 000,00
  Доходы, тг. 9 755 485 000,00 4 905 929 000,00 4 285 848 000,00 1 858 952 000,00 4 168 060 000,00
  Расходы, тг. 9 330 067 000,00 4 993 492 000,00 4 447 891 000,00 2 824 268 000,00 4 693 088 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 425 417 000,00 -87 563 000,00 -162 043 000,00 -965 316 000,00 -525 029 000,00
  Активы, тг. 3 656 203 000,00 2 999 336 000,00 3 570 542 000,00 2 410 312 000,00 2 423 725 000,00
  Обязательства, тг. 1 651 253 000,00 1 252 053 000,00 1 990 192 000,00 1 800 168 000,00 2 343 499 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 8,94 -2,63 -4,93 -32,28 -21,72
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 22,83 -4,67 -9,74 -88,14 -152,10

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 25.07.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  25.07.2017
  Жоспар бойынша: 25.08.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  25.08.2017
  Жоспар бойынша: 30.11.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  09.11.2017
  Жоспар бойынша: 29.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  14.12.2017
  ;