ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- коммуналдық кетулерді жерлеу;
- мемлекеттік автомобильдік жолдарды ұстау;
- мәдениет және демалыс саябақтарын пайдалану.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Санақов Қайрат Советұлы
 • +7 (72237) 3-22-11
 • komkhoz10@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  199 251 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  57 579 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 23 23 54 54 54
  Уставный капитал, тг. 40 297 000,00 40 297 000,00 52 048 000,00 52 688 000,00 57 087 584,00
  Собственный капитал, тг. 56 565 000,00 53 074 000,00 52 208 000,00 52 739 000,00 57 579 000,00
  Доходы, тг. 34 721 000,00 3 090 000,00 127 777 000,00 147 877 000,00 199 251 000,00
  Расходы, тг. 36 865 000,00 11 728 000,00 129 271 000,00 147 826 000,00 199 240 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -2 144 000,00 -8 638 000,00 1 600 000,00 51 000,00 11 000,00
  Активы, тг. 28 794 000,00 56 565 000,00 52 208 000,00 52 739 000,00 57 579 000,00
  Обязательства, тг. 4 011 000,00 3 491 000,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -1,97 -2,04 0,07 0,02 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -3,82 -6,37 0,30 0,10 0,02

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 31.03.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  27.02.2017
  ;