ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

электр энергиясын тасымалдау және беру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  9 172 639 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  15 322 794 000₸

  ROA, %

  -5,53

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 614 14 665 673 677
  Уставный капитал, тг. 1 712 762 000,00 1 712 762 000,00 1 712 762 000,00 1 712 762 000,00 1 712 762 000,00
  Собственный капитал, тг. 8 350 622 000,00 13 546 283 000,00 14 452 985 000,00 14 961 746 000,00 15 322 794 000,00
  Доходы, тг. 4 769 810 000,00 5 922 449 000,00 7 980 710 000,00 8 850 971 000,00 9 172 639 000,00
  Расходы, тг. 4 554 722 000,00 5 523 893 000,00 6 548 504 000,00 7 635 005 000,00 17 165 683 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 166 564 000,00 333 234 000,00 1 156 627 000,00 954 556 000,00 592 925 000,00
  Активы, тг. 15 623 891 000,00 21 808 739 000,00 25 371 343 000,00 27 149 470 000,00 30 848 789 000,00
  Обязательства, тг. 7 273 269 000,00 8 262 456 000,00 10 918 358 000,00 12 187 724 000,00 15 525 995 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,26 0,45 1,23 0,91 -5,53
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 2,00 3,03 8,24 6,47 -42,27

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 01.08.2016

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  01.08.2016
  Жоспар бойынша: 17.10.2016

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  орындалды:

  17.10.2016
  Жоспар бойынша: 26.05.2017

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  орындалды:

  26.05.2017
  Жоспар бойынша: 20.07.2017

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  орындалды:

  20.07.2017
  Жоспар бойынша: 29.12.2017

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;