ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

коммуналдық меншіктегі кәсіпорынның балансындағы су шаруашылығы және кәріз құрылыстарын ұстау және пайдалану; су жүйесінен тұтынушыларға уақытылы және үздіксіз сумен жабдықтау; ағынды суларды қабылдау, жіберу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Будугулов Алибек Кошкинбаевич
 • +7 (72752) 22-5-45
 • vodosweta@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  191 419 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  347 154 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 76 77 78 79 91
  Уставный капитал, тг. 273 082 000,00 273 182 000,00 273 182 000,00 364 266 000,00 386 434 000,00
  Собственный капитал, тг. 248 423 000,00 252 124 000,00 252 171 000,00 339 390 000,00 347 154 000,00
  Доходы, тг. 113 908 000,00 141 143 000,00 146 778 000,00 153 269 000,00 191 419 000,00
  Расходы, тг. 116 661 000,00 140 357 000,00 146 096 000,00 156 876 000,00 205 383 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -2 753 000,00 423 000,00 94 000,00 -3 607 000,00 -13 964 000,00
  Активы, тг. 300 310 000,00 300 697 000,00 314 326 000,00 422 264 000,00 471 954 000,00
  Обязательства, тг. 51 887 000,00 48 573 000,00 62 155 000,00 82 874 000,00 124 800 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;