ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Суды жинау, өңдеу және бөлу, кәріз суларды бұру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Доспанбетов Азамат Ауезханович
 • (72840) 4-00-24
 • kerb.su@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  84 360 450₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  3 662 335 447₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 42 42 37
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 841 959,20 88 841 959,20 88 841 959,20
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 222 362 306,47 3 215 150 073,80 3 662 335 446,79
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 736 034,81 79 050 319,12 84 360 449,56
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 543 967,54 88 070 484,52 100 757 971,29
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 807 932,73 -9 020 165,40 -16 397 521,73
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 443 811 224,66 3 437 789 887,44 3 880 364 230,16
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 998 110,76 265 996 938,94 270 406 074,07
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2021
  Жоспар бойынша: 12.09.2022

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 14.10.2022

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 21.10.2022

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 25.10.2022

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 15.11.2022

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 21.11.2022

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;