ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

газет шығару

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • АЙТМУКАЕВА БАГДАТ БЕЙСЕНОВНА
 • (72831) 9-33-06
 • raxmatullina_elvira@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  30 227 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -4 363 000₸

  ROA, %

  5,50

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 201 000,00 -5 002 000,00 -4 363 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 522 000,00 28 899 000,00 30 227 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 522 000,00 28 899 000,00 30 227 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -656 000,00 199 000,00 639 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 683 000,00 12 592 000,00 11 577 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 974 000,00 7 684 000,00 6 030 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 5,50
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2021
  Жоспар бойынша: 12.07.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  09.07.2021
  Жоспар бойынша: 12.08.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  04.08.2021
  Жоспар бойынша: 23.08.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  05.08.2021
  Жоспар бойынша: 02.09.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  06.08.2021
  Жоспар бойынша: 20.09.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  25.08.2021
  Жоспар бойынша: 27.09.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  15.09.2021
  ;