ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Суды жинау, өңдеу және бөлу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Конасова Гульмира Амиргалиевна
 • +7(71234)2-13-92, +7(71234)2-11-92
 • inder.ec.fin@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  208 470 775₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 70 112 112 122 125
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 059 495 197,00 3 949 679 418,14 3 949 679 418,14 3 949 679 418,14 3 949 679 418,14
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 648 201,00 169 544 194,00 172 837 676,00 193 868 756,00 208 470 775,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 945 104,00 205 671 630,00 432 838 430,00 451 365 733,00 499 185 691,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 296 903,97 -36 127 436,00 -260 000 754,00 -257 496 977,00 -290 714 916,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 060 541 000,00 3 904 554 000,00 3 871 757 000,00 3 640 647 000,00 3 385 257 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 413 000,00 21 963 000,00 10 267 000,00 21 113 000,00 20 521 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 18.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  Жоспар бойынша: 10.06.2022

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 19.08.2022

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 12.09.2022

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 26.09.2022

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 18.10.2022

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 25.10.2022

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;