ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Косымша білім беру бағдарламалары бойынша орталық мемлекеттік органдардың жергілікті атқарушы органдары мен аумақтық бөлімшелерінің мемлекеттік қызметшілерін қайта дариялау және біліктілігін арттырудыұйымдастыру және өткізу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Манимханова Индира Толегенқызы
 • +7 (727) 272-23-48
 • Pri505@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  95 484 700₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  6 493 400₸

  ROA, %

  76,80

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 18 17
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 10 397 100,00 6 493 400,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 79 233 900,00 95 484 700,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 66 572 100,00 87 561 700,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 10 197 100,00 6 293 400,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 17 667 800,00 8 198 500,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 7 270 700,00 1 705 100,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 57,70 76,80
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 98,10 96,90

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 18.04.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  18.04.2017
  Жоспар бойынша: 23.10.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  16.05.2017
  Жоспар бойынша: 15.11.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  08.06.2017
  Жоспар бойынша: 04.12.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  12.06.2017
  Жоспар бойынша: 06.12.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  01.11.2017
  Жоспар бойынша: 21.12.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  01.11.2017
  Жоспар бойынша: 25.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  08.11.2017
  ;