ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- топогеодезиялық қарастырмалық материалдар бойынша жер телімдеріне əртүрлі мақсаттағы нысандардың құрылыстарын жүргізу үшін жобалық ұсыныстар дайындау;
- тұрғындарға жер учаскелерін бөліп беруде, заңдастыруда, шекарасын анықтау жолымен жер учаскелерін бекітуде, сонымен бірге тұрғын үй құрылыстарын қайта құрып салуда, тұрғын үйге қосымша жапсарлас салуда, шаруашылық құрылымдар мен көлікжай құрылыстарында (шаруашылық құрылымдағы тұрғын үй, шаруашылық пен гараждың салынуының отырғызу актілерiнiң орындалуы), тұрғын үйлердің жер учаскелерін меншіктік учаскелеріне бөлуде, құрылысы аяқталған тұрғын үйлердің қабылдау актілерін дайындауда, үй иеленуді екi дербестікке бөлуде жəне басқа да қызмет түрлерiн атқаруға;
-елді мекендер аумағындағы барлық нысандардың құрылыстық паспорттары мен жоспарлауға керекті бастапқы мəліметтерді дайындауға жəне кез келген нысандардың құрылысын бекітілген Бас жоспарға сəйкес жүргізуге;
-қалақұрылыстық кадастр жүргізуге;

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тохтабакиева Гульсахидам Шаймарданқызы
 • +7 (72831) 5-20-16
 • geosaulet2012@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  11 115 500₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -159 900₸

  ROA, %

  9,78

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 10 10 15 15
  Уставный капитал, тг. 0,00 539 000,00 539 000,00 539 000,00 539 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 1 605 300,00 542 500,00 -273 350,00 -159 900,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 4 338 600,00 9 909 500,00 11 115 500,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 4 439 300,00 10 488 500,00 11 002 100,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 -100 700,00 -579 000,00 113 400,00
  Активы, тг. 0,00 1 641 200,00 1 019 300,00 897 100,00 1 159 800,00
  Обязательства, тг. 0,00 35 900,00 476 800,00 1 170 450,00 1 319 700,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 9,78
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  Жоспар бойынша: 02.05.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  02.05.2017
  Жоспар бойынша: 01.06.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  26.05.2017
  Жоспар бойынша: 15.08.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  02.06.2017
  Жоспар бойынша: 22.08.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  04.08.2017
  Жоспар бойынша: 12.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  24.08.2017
  Жоспар бойынша: 22.09.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  31.08.2017
  ;