ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

санаториялық-курорттық ұйымдардың қызметі

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Гүлдана Болатханқызы
 • +7 (771) 465-43-28
 • nariman.bakanov@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  24 640 100₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  569 650₸

  ROA, %

  0,64

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 30 34 34
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 27 850,00 569 650,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 30 721 750,00 33 429 000,00 24 640 100,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 30 721 750,00 33 429 000,00 24 098 300,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 541 800,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 3 436 560,00 604 000,00 850 300,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 3 436 560,00 604 000,00 850 300,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;