ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Алматы қаласы тұрғындарының тұрмысын жақсартуды қамтамасыз ету және Алматы қаласының коммуналдық инфрақұрылымының жағдайын жақсарту

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Манимханова Индира Толегенқызы
 • +7 (727) 272-23-48
 • Pri505@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  513 278 400₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  1 430 182 200₸

  ROA, %

  0,10

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 210 256 254
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 701 916 000,00 1 401 916 000,00 1 410 389 900,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 723 645 400,00 14 525 699 500,00 1 430 182 200,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 316 194 900,00 517 692 600,00 513 278 400,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 289 008 000,00 500 168 900,00 509 061 600,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 21 729 400,00 12 920 000,00 2 468 800,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 1 160 271 200,00 1 945 027 100,00 1 923 230 500,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 436 625 800,00 519 327 600,00 493 048 300,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 1,90 0,70 0,10
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 3,00 0,90 0,20

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 18.04.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  18.04.2017
  Жоспар бойынша: 23.10.2018

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 15.11.2018

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 04.12.2018

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 06.12.2018

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 21.12.2018

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 25.12.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;