ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

ұйымдарға және халыққа автокөлік және тұрмыстық қызмет көрсету

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Серкебаев Серик Тулеуханович
 • +7 (72839) 20-3-11
 • sarkankorkeytu@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  13 493 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  13 172 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 14 14 14
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 23 068 000,00 17 528 000,00 13 172 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 12 451 000,00 16 935 000,00 13 493 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 17 498 000,00 22 968 000,00 17 610 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 23 068 000,00 -6 033 000,00 -4 117 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 28 658 000,00 17 790 000,00 13 172 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 5 590 000,00 262 000,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 23,06 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  Жоспар бойынша: 27.02.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  27.02.2017
  Жоспар бойынша: 30.03.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  30.03.2017
  Жоспар бойынша: 26.06.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  02.05.2017
  Жоспар бойынша: 21.07.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  26.05.2017
  Жоспар бойынша: 31.07.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  29.05.2017
  ;