ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

спорттық білім және бос уақытты ұйымдастыратын мамандар білімі

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Иманқұлова Зира Мирмақызы
 • +7 (72772) 4-08-22
 • zira_040800@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  16 378 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  16 378 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 22 17
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 293 125 800,00 260 582 000,00 16 378 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 298 362 000,00 265 541 900,00 16 378 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 19 657 000,00 18 016 000,00 16 378 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 298 356 000,00 265 541 900,00 227 391 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 28.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  28.02.2017
  ;