ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

-спорт және спорттық-сауықтыру іс-шараларына жағдай жасау;
-спорттық секциялар, жалпы физикалық дайындық және денсаулық топтарының жұмысын ұйымдастыру;
-спорттық-сауықтыру іс-шараларын өткізуге ат салысу;
-спортпен және демалыс ұйымдастырумен байланысты шараларды жүргізу;
-денешынықтыру және спорт саласында халыққа ақылы қызмет көрсету;
-өндірістік-шаруашылық саласын қамтамасыз ету.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Мурат Темиргалиевич Сарсенов
 • +7 (7182) 65-30-03
 • dsbayantay@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  68 319₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  4,74

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 65 58 57
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 1 969 044,70 73 627,00 68 319,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 192 164,00 72 567,00 63 873,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 1 805 220,00 1 782 338,00 1 756 056,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 1 818 306,00 1 793 647,00 1 772 693,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 1,55 2,23 4,74
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 28.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  27.02.2017
  ;