ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Суды жинау, өңдеу және бөлу; Ағынды суларды жинау және өңдеу; жылу энергиясын беру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • СЕРЕХАНОВ БАУЫРЖАН БАКТЫБАЕВИЧ
 • +77018934110
 • akss-16@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  444 021 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  3 810 658 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 81 86 86 68
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 908 672 000,00 4 012 391 000,00 4 009 155 782,00 4 009 155 782,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 879 230 000,00 3 904 504 000,00 3 585 266 000,00 3 810 658 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 213 000,00 407 021 000,00 389 615 000,00 444 021 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 512 000,00 485 466 000,00 432 618 000,00 491 629 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 445 000,00 -78 445 000,00 -43 003 000,00 -47 608 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 908 753 000,00 3 972 135 000,00 3 894 317 000,00 3 860 267 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 522 000,00 67 631 000,00 36 051 000,00 46 609 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 16.07.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  12.07.2021
  Жоспар бойынша: 01.10.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  16.09.2021
  Жоспар бойынша: 25.10.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  20.09.2021
  Жоспар бойынша: 29.10.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  21.09.2021
  Жоспар бойынша: 01.11.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  21.09.2021
  Жоспар бойынша: 23.11.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  07.10.2021
  Жоспар бойынша: 10.12.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  07.10.2021
  ;