ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

өзге де қосалқы білім беру қызметтері

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Казорина Любовь Владимировна
 • +7 (7142) 57-56-10
 • l.kazorina@kostanay.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  34 993 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  14,40

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 4 18 31 36
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 10 434 000,00 43 924 000,00 45 302 000,00 34 993 000,00
  Расходы, тг. 0,00 10 695 700,00 43 924 000,00 47 013 000,00 37 703 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 -261 700,00 0,00 -1 711 000,00 -2 710 000,00
  Активы, тг. 0,00 1 301 000,00 4 182 000,00 259 665 200,00 242 974 500,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 8,10 10,50 17,45 14,40
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  16.02.2017
  Жоспар бойынша: 01.08.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 12.08.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 20.08.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 06.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 15.09.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;