ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Қауіпті емес қалдықтарды өндеу және жою

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Виктория Александровна Ставицкая
 • +7 (7102) 73-42-15
 • Zhez_oeif@krg.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  15 942 700₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 5 9 9 9
  Уставный капитал, тг. 0,00 170 000,00 40 270 000,00 135 643,00 135 643,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 3 200 000,00 16 965 500,00 17 832 300,00 15 942 700,00
  Расходы, тг. 0,00 2 790 700,00 18 645 000,00 24 431 900,00 26 950 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 -1 676 500,00 -6 599 600,00 -11 007 300,00
  Активы, тг. 0,00 597 700,00 38 610 800,00 127 506 100,00 118 175 200,00
  Обязательства, тг. 0,00 597 700,00 38 610 800,00 127 506 100,00 118 175 200,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  20.02.2017
  ;