ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

1) жеке қазандықтармен жылу энергиясын өндіру;
2) жылумен қамтамасыз ету;
3) суды жинау, өндеу және үйлестіру;
4) кәріз жүйесі;
5) электротехникалық және монтаждау жұмыстары;
6) автобустармен тасымалдау;
7) өзге де көлік-экспедициялық қызметі.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Левченко Владимир Иванович
 • +7 (7182) 32-28-90
 • kankin53@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  65 181 159₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  89 172 359₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 20 30 47
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 53 563 144,00 54 544 497,00 52 946 101,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 50 612 955,00 97 514 135,00 89 172 359,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 20 322 792,00 62 750 159,00 65 181 159,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 23 272 592,00 59 691 198,00 65 129 864,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 -2 949 800,00 315 896,00 51 295,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 50 507 380,00 97 513 902,00 95 251 123,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 -105 575,00 6 871 112,00 6 079 156,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 28.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  27.02.2017
  Жоспар бойынша: 20.08.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  10.08.2017
  Жоспар бойынша: 31.08.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  25.08.2017
  Жоспар бойынша: 30.09.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  27.09.2017
  Жоспар бойынша: 31.10.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  05.10.2017
  Жоспар бойынша: 30.11.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  20.10.2017
  Жоспар бойынша: 31.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  26.10.2017
  ;