ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Ветеринарлық қызмет

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Бекетов Тоқтабек Оразқанұлы
 • +7 (7282) 40-16-06
 • sanvetdez_2012@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  34 427 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  25 631 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 15 15 9 9
  Уставный капитал, тг. 25 536 000,00 25 550 000,00 25 537 000,00 25 566 000,00 25 566 000,00
  Собственный капитал, тг. 34 046 000,00 34 091 000,00 34 106 000,00 25 611 000,00 25 631 000,00
  Доходы, тг. 0,00 16 430 000,00 25 832 000,00 27 535 000,00 34 427 000,00
  Расходы, тг. 0,00 16 399 000,00 25 806 000,00 27 505 000,00 34 377 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 31 000,00 26 000,00 30 000,00 50 000,00
  Активы, тг. 34 046 000,00 35 091 000,00 35 602 000,00 26 526 000,00 26 753 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 1 000 000,00 1 496 000,00 915 000,00 1 122 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 03.05.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  03.05.2017
  Жоспар бойынша: 19.04.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  19.04.2017
  Жоспар бойынша: 20.07.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  10.05.2017
  Жоспар бойынша: 01.11.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  21.09.2017
  Жоспар бойынша: 24.11.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  26.09.2017
  Жоспар бойынша: 20.12.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  16.11.2017
  Жоспар бойынша: 29.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  24.11.2017
  ;