ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

коммуналдық меншіктегі кәсіпорынның балансындағы су шаруашылығы және кәріз құрылыстарын ұстау және пайдалану;
су жүйесінен тұтынушыларға уақытылы және үздіксіз сумен жабдықтау;
ағынды суларды қабылдау, жіберу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Закіржанов Садыр Тұрсынжанұлы
 • +7 (72752) 47-9-08
 • ilesu2015@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  72 497 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  28 002 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 1 10 12 45
  Уставный капитал, тг. 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 30 000 000,00 29 209 000,00 28 002 000,00 28 002 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 5 986 000,00 4 140 700,00 72 497 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 6 777 000,00 5 347 700,00 72 497 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 -791 000,00 -1 207 000,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 30 000 000,00 30 306 000,00 154 249 500,00 105 380 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 1 097 000,00 125 369 000,00 29 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;