ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

ауылдык, шаруашылык сферасында агротехникалык, механикаландырылган жане технологиялык кызметтердінк кepceтyi;
ұйым ауылшаруашылы0 және 6ipre өңдірістері субъектісі шаруашылық етуші;
ауылшаруашылық техникаларың, сату және жалға тапсыру;
ауылшаруашылық өнімдерін сатып алу, сақтау, кайта өндеу, откізу;
маркетингті ақпараттық-анықтамалық және консалтинг қызметтерін ұйымдастыру, лизинг және факторинг кызметі;
коммерциялық дукендердің сауда орталыкгарының жуйесін қуру;
қолданылып жүрген зағдармен тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Таукеев Дәрмен Бақбергенұлы
 • +7 (7282) 32-97-20
 • darmen_0@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0
  Уставный капитал, тг. 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  20.02.2017
  Жоспар бойынша: 02.06.2017

  Объектіні бағалау үшін жұмыс тапсырмасын беру

  орындалды:

  02.06.2017
  Жоспар бойынша: 26.09.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  12.06.2017
  Жоспар бойынша: 04.10.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  13.06.2017
  Жоспар бойынша: 12.10.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  29.08.2017
  Жоспар бойынша: 06.11.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  15.09.2017
  Жоспар бойынша: 15.11.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  25.09.2017
  ;