ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

инновациялық үдерістерді ақпараттық-аналитикалық қолдау;
коммерциаландыру жүйесін дамыту;
тиімді инновациялық инфрақұрылымды дамыту;
инновацияларды қолдаудың сервистік құралдарына әкімшілік ету;
инновациялық жобаларды инвестициялық қолдау;
инновациялық кәсіпке ынталандыру.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Пак Артур
 • +7 (7172) 919129
 • a.pak@baiterek.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  4 747 896 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  26 853 452 000₸

  ROA, %

  4,08

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 90 95 97 96 98
  Уставный капитал, тг. 40 890 738 000,00 25 740 183 000,00 25 740 183 000,00 25 740 183 000,00 25 740 183 000,00
  Собственный капитал, тг. 26 334 312 000,00 25 255 588 000,00 25 448 531 000,00 25 576 866 000,00 26 853 452 000,00
  Доходы, тг. 2 530 026 000,00 1 750 911 000,00 2 265 788 000,00 2 814 583 000,00 4 747 896 000,00
  Расходы, тг. 2 599 439 000,00 1 637 544 000,00 2 016 161 000,00 2 627 818 000,00 3 529 165 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -69 413 000,00 113 367 000,00 249 627 000,00 186 765 000,00 1 218 731 000,00
  Активы, тг. 33 981 547 000,00 29 672 085 000,00 29 159 745 000,00 29 032 565 000,00 30 655 966 000,00
  Обязательства, тг. 7 647 235 000,00 4 416 497 000,00 3 711 214 000,00 3 455 699 000,00 3 802 514 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -0,23 0,36 0,85 0,64 4,08
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -0,27 0,44 0,98 0,73 4,65

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 28.03.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  28.03.2016
  Жоспар бойынша: 26.10.2016

  ЖТ-ның отырысы

  орындалды:

  26.10.2016
  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Рәсімнің аяқталуы: сегменттеу, қайта ұйымдастыру және тарату

  Жоспар бойынша: 31.03.2017

  Тәуелсіз кеңесшіге қойылатын талаптар мен шарттарды ЖТ қарауына шығару

  орындалды:

  17.03.2017
  Жоспар бойынша: 10.09.2018

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 30.09.2018

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 03.09.2018

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЖТ қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  Жоспар бойынша: 30.09.2018

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  Жоспар бойынша: 01.10.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 31.10.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;