ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

1) ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру;
2) коммерциялық, сауда-саттық қызмет, комиссиялық сауда;
3) қоғамдық тамақтану орындарын ашу;
4) медициналық және фармацевтикалық қызмет.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Макашев Мейрам Токтарбекович
 • +7 (7182) 32-40-25
 • meyram004@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  61 313 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  396 466 000₸

  ROA, %

  -1,19

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 1 1 7 7
  Уставный капитал, тг. 0,00 210 000 000,00 210 000 000,00 510 601 000,00 400 024 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 210 000 000,00 367 488 000,00 526 398 000,00 396 466 000,00
  Доходы, тг. 0,00 1 155 000,00 1 529 000,00 52 947 000,00 61 313 000,00
  Расходы, тг. 0,00 468 000,00 979 000,00 12 540 000,00 80 668 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 687 000,00 550 000,00 14 560 000,00 -19 355 000,00
  Активы, тг. 0,00 215 040 000,00 458 361 000,00 1 683 268 000,00 1 621 876 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 4 353 000,00 90 873 000,00 1 156 870 000,00 1 225 410 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,32 0,12 0,87 -1,19
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 15,78 0,61 1,26 -1,58

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 14.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  14.02.2017
  Жоспар бойынша: 09.02.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  09.02.2017
  Жоспар бойынша: 01.03.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  16.02.2017
  Жоспар бойынша: 02.06.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  02.06.2017
  Жоспар бойынша: 08.06.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  08.06.2017
  Жоспар бойынша: 11.07.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  11.07.2017
  Жоспар бойынша: 22.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  23.11.2017
  ;