ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

бұйымдар өндірісін ұйымдастыруға қажетті техникалық құжаттаманы әзірлеу, оның ішінде конструкторлық, технологиялық, эксплуатациялық, жөндеу, монтаждық, нормативтік-техникалық және де басқа құжаттамаларды әзірлеу;
инжинирингтік қызметтерді ұсыну және инженерлік-техникалық консалтинг;
өндірісті конструкторлық және технологиялық дайындау бойынша қызметтерді көрсету;

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Пак Артур
 • +7 (7172) 919129
 • a.pak@baiterek.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  24 739₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 24 739,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 22 671,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 068,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 82 080,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 111 733,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.11.2016

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  30.11.2016
  ;